Når du vil ha noe kartlagt, oppmålt eller inspisert

Vi gjør datainnsamling fra luften og produserer svært detaljerte og nøyaktige oversiktsbilder (orthomosaic map), 3D modeller og terrengmodeller ved bruk av drone og avansert programvare. Disse dataene og bildene gir nøyaktig informasjon som kan brukes til kartlegging, planlegging, inspeksjoner og analyse.

Alle slags konstruksjoner og bygninger, alle slags eiendommer og areal, lite eller stort for private og næringsdrivende.

Vi bruker ledende programvare for å levere data i akkurat det formatet du ønsker.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.